Mediation

“Conflicten zijn onvermijdelijk maar
(juridische) strijd voeren is een keuze “

Kenmerkend voor een conflict is vaak dat de communicatie tussen mensen is verstoord.

Als MfN Registermediator begeleid ik het gesprek tussen partijen die een conflict ervaren.

Uitgangspunt daarbij is dat de partijen weer zélf tot een oplossing komen.

Als Registermediator vervul ik daarbij een neutrale en onafhankelijke rol.

De voordelen van mediation t.o.v. procederen zijn in het algemeen:
– relaties en reputaties blijven vaak behouden
– zélf gecreëerde oplossingen zijn effectiever en duurzamer
– mediation is sneller en voordeliger

Of mediation altijd de beste keuze is, hangt af van de mate van escalatie van een conflict en de vrijwillige bereidheid van partijen om er samen uit te komen.

Neem voor informatie vrijblijvend telefonisch contact met mij op via 06-20305159 of stuur een e-mail naar contact@deeikmediation.nl

Coaching & Begeleiding

Soms is de inzet van mediation nog een stap te ver.

Conflict-coaching kan dan uitkomst bieden. Conflict-coaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om onenigheid op het werk, werkstress of een moeizame arbeidsrelatie weer vlot te trekken en daarmee escalatie tot een conflict te voorkomen.

De voordelen van conflict-coaching:

– verbeterde samenwerking en werkrelatie
– voorkomt langdurige uitval en verstoring van de continuïteit
voorkomt dat meningsverschillen escaleren tot een conflict
– voordeliger dan mediation

Voor wie?

Zowel voor leidinggevenden als voor werknemers

Behalve als conflict-coach ben ik ook beschikbaar als coach bij andere hulpvragen op het gebied van communicatie, work-life-balance en burn-out preventie.

Teambegeleiding

Ik begeleid teams in hun ontwikkelingsproces maar ook op momenten van interne- of externe crisis of van ( al dan niet uitgesproken ) conflicten.

Doel is de interactie in het team te beïnvloeden zodat het team als geheel beter gaat functioneren.

Teambegeleiding kan worden ingezet bij o.a. :
– verbetering van onderlinge samenwerking en verhouding
– meer verantwoordelijkheid nemen
– verbetering van de communicatie
– resultaatgerichtere opstelling
– omgaan met belangentegenstellingen

Stadswandelcoaching

Als officiële stadsgids van Maastricht zet ik mijn stadskennis ook in bij Coachings- & Begeleidingsvraagstukken. De ontwikkeling en geschiedenis van de Stad Maastricht wordt instrumenteel gebruikt tijdens een verrassende wandeling met inspannende ontspanning in de buitenlucht!

Contact

telefoon: +31 (0)6 203 051 59
e-mail: contact@deeikmediation.nl