Privacyverklaring: 

Privacyverklaring:  de Eik, praktijk voor Mediation, Coaching en Begeleiding

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: de Eik, praktijk voor Mediation, Coaching en Begeleiding, eigenaar Joep Peters, te 6221CA Maastricht

Mobiel 06-20305159 , e-mail; contact@deeikmediation.nl.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met u te kunnen werken. 

Deze werkzaamheden kunnen zijn:

Het opstellen van correspondentie, een mediationovereenkomst , een vaststellingsovereenkomst,  of het sturen van een factuur.

In geval van een werkgerelateerde zaak de van toepassing zijnde relevante informatie.

De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren.

Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten we in de meeste

gevallen ons werk  stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens (1 ) nodig. De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk en aan de wederpartij in geval van een vaststellingsovereenkomst. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In de bewaarperiode van kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen (2).

1 Het betreft hier naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres ;

2 Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn

aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@deeikmediation.nl

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

  • Gegevens die u aan ons toevertrouwt, worden niet in the cloud bewaard.
  • Gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS; wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding

Dit kunt u zien aan de adresbalk  “ https “ en het hangslotje in de adresbalk

  • We gebruiken geen facebook pixel of soortgelijke technieken op onze website

Ten slotte: *Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw

privacygevoelige gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl .