de Eik Mediation

de Eik Mediation Coaching en Begeleiding is het bedrijf
van Joep Peters (1961).

MfN Registermediator en
Gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon

Als MfN Registermediator heb ik een praktische, no-nonsense stijl, ik straal rust uit en weet snel het vertrouwen te winnen. Vanzelfsprekend heb ik aandacht voor zowel de persoon met zijn emoties als voor de organisatie. Mijn motto is: bij elk conflict zijn er twee mogelijkheden. U kunt het uit handen geven en een ander (de rechter) laten oordelen, of zelf werken aan de oplossing. Het laatste is sneller, goedkoper én geeft u direct invloed op de uitkomst. Anders gezegd: u bent zelf deel van het probleem, zorg er dan voor dat u ook deel uitmaakt van de oplossing.

 Ik werkte ruim 30 jaar als leidinggevende in het bedrijfsleven waar ik betrokken was bij complexe reorganisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Hier legde ik de basis voor mijn huidige werk als MfN Registermediator. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe persoonlijke overtuigingen en aannames houding en gedrag bepalen. Het gesprek met elkaar aangaan biedt de kans het beeld van de persoon en het conflict bij te stellen. Hierdoor ontstaat doorgaans meer wederzijds begrip; het begin van elke oplossing.

Elk mediationtraject start ik met een afzonderlijke intake van beide partijen. Tijdens dit eerste gesprek kunnen cliënten hun verhaal kwijt maar zet ik ook aan tot nadenken over het eigen aandeel en verantwoordelijkheid in het conflict. Vragen als “ Wat wilt u dat de ander van u begrijpt en wat zou u van de ander willen begrijpen ? “ en “ Hoe wilt u verder ? “ komen aan bod. Bij mediation gaat het niet om gelijk krijgen of waarheidsvinding. Het gaat erom dat mensen zich gehoord, gezien en erkend voelen. Het streven is over en weer begrip te creëren en vooral af te spreken hoe u verder wilt. Met als resultaat een duurzame oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Specialisaties en aandachtsgebieden

Arbeid: samenwerkingsvraagstukken, disfunctioneren en ziekteverzuim

Zakelijk: conflicten tussen aandeelhouders/firmanten/maten of bedrijven onderling / conflicten m.b.t. bedrijfsovername en bedrijfsopvolging

Familie: conflicten over nalatenschap of erfenis, familieruzie (m.u.v. echtscheidingen) Burenconflicten

Onderwijs: conflicten als gevolg van pesten leerlingen/leraren

Internationaal: Mediations in de Duitse en Engelse taal

Online-mediation 

Werkzaam voor o.a. :

  • Het Mediators Collectief
  • Merlijn Adviesgroep
  • Stichting Veilig Onderwijs
  • Buurtbemiddeling en Studenten- en Jongerenbemiddeling (vrijwilligerswerk)
  • VVV stadsgids (vrijwilligerswerk)

Contact

telefoon: +31 (0)6 203 051 59
e-mail: contact@deeikmediation.nl